Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘Indisch’

Ter gelegenheid van de 15e augustus heb ik vandaag mijn inleiding voor Het Verborgen Verhaal (2007) aan de site toegevoegd. In mijn meest nabije familie heeft gelukkig niemand het leven verloren in de oorlog. Maar het is me wel duidelijk dat de oorlogsjaren een onuitwisbare indruk op het leven van mijn ouders en grootouders hebben achtergelaten. De oorlog heeft hun levenshouding gevormd en via hen ook de mijne. Terwijl we waarschijnlijk allemaal zouden zeggen dat we dat niet willen. We willen ons niet klein laten krijgen! Maar ook een strijdvaardige, optimistische levenshouding kan beslissend bepaald zijn door de oorlog.

Read Full Post »

Lang geleden vroeg ik eens aan mijn vader: “Hoe was dat nou, om in Indië te leven als bezetter?”

Zo begon ik mijn gastcolumn voor Indisch tijdschrift Moesson vijf jaar geleden. Ik heb de tekst toegevoegd aan het hoofdstukje ‘Indisch’.

In 2007 publiceerde ik samen met mijn zusje Leslie een boek over diezelfde vader: Rogier Boon, Indisch ontwerper.

In de column komt ook mijn Soendanese overgrootmoeder voorbij, plagende straatjongens terechtwijzend. Dit is een foto van haar, in 1965, denk ik:

Mijn overgrootmoeder ('O-oma') met mij op schoot

Mijn overgrootmoeder ('O-oma') met mij op schoot

In het laatste stukje van de column beschrijf ik een geschiedenisles op de middelbare school. Dat was het Haags Montessori Lyceum. Hoewel de anekdote in de column misschien anders zou doen vermoeden, vond ik het een leuke school. Toen ik mijn eindexamen had gehaald, was ik ontzettend blij met die mijlpaal, maar ik had ook het vermoeden dat ik voorlopig niet zo’n overzichtelijke, veilige plek zou hebben als dit kleine universum. En dat had ik goed gezien.

Read Full Post »

Ik kan me nog herinneren dat ik het artikel ‘Geworteld in Indië’ had geschreven, in 1993, en dat ik dacht dat de twee nog levende hoofdpersonen — namelijk Rudy Kousbroek en Hella Haasse — wel blij zouden zijn. Ik had immers een vijfendertig jaar oud artikel opgediept en herdrukt, dat zij zich kennelijk vervormd herinnerden. Uit Kousbroeks lezing in het Letterkundig Museum een maand eerder maakte ik op dat Hella Haasse en hij meenden dat Tjalie Robinson ze als minderwaardig, want geen Indo zijnde, had afgeschreven; uit de herdruk van het gewraakte artikel, ‘Nogmaals Oeroeg’, bleek dat Robinsons bedenkingen vooral gericht waren op Haasses beschrijvingen van het Indische jongensleven. Hij gebruikte de term ‘geworteld’, waarvan raciale afkomst wel een belangrijk onderdeel uitmaakte, maar dat er niet gelijk aan was. Iedereen blij, zou je denken. Maar dat pakte heel anders uit.

Verder lezen op de niuwe plek: siemboon.nl.

Read Full Post »